Služby

Nabízíme služby pro obce, města i jiné investory v oboru přípravy, financování a realizace staveb:

příprava projektových záměrů ve vazbě na záměry a potřeby investora

zpracování projektových dokumentací, zajištění veškerých nezbytných vyjádření, územních rozhodnutí, stavebních povolení, případně jiných potřebných rozhodnutí

příprava a zpracování žádostí o dotace z programů spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie, i ze zdrojů krajských a národních fondů, včetně kompletního dotačního managementu

příprava a organizace zadávacích řízení

výkon technického dozoru stavebníka